Arpol – narzędzia profesionalne
Warunki reklamacji

Warunki zgłoszenia naprawy gwarancyjnej i pogwarancyjnej firmy ARPOL Narzędzia Profesjonalne

  1. Przebieg zgłoszenia oraz sprawne rozpatrzenie reklamacji uzależnione jest od poprawnego i dokładnego wypełnienia wszystkich pól formularza oraz szczegółowe opisanie usterek. W formularzu należy umieścić wszystkie wymagane informacje oraz dodatkowe załączniki w postaci dokumentów, certyfikatów, zdjęć uszkodzeń, oceny stanu technicznego.
  2. Podstawę do złożenia reklamacji na wadliwe produkty stanowi dowód zakupu produktu (numer faktury, numer zamówienia, numer katalogowy, numer seryjny, numer protokołu P/P ) oraz dokładny opis uszkodzeń.
  3. Brak załączenia dodatkowych dokumentów do formularza reklamacyjnego uniemożliwia dodanie ich w późniejszym terminie. Dokumenty nie będą brane pod uwagę w procesie reklamacyjnym.
  4. Przez miejsce odbioru oraz dostarczenia reklamowanego produktu rozumie się miejsce, z którego kurier odbierze reklamowany produkt oraz dostarczy go po zakończeniu procesu reklamacyjnego. Wymagane jest podanie dokładnego adresu.
  5. Po przesłaniu formularza reklamacyjnego, zgłoszenie zostanie automatycznie skierowane do działu odpowiedzialnego za procesowanie reklamacji.
  6. Szczegółowe warunki reklamacji (termin, sposób wykonania naprawy lub wymiana produktu) będą ustalane indywidualnie.
  7. W jednym zgłoszeniu reklamacyjnym można reklamować maksymalnie jeden produkt. W przypadku reklamowania kilku produktów, należy wypełnić osobne formularze reklamacyjne.
  8. Ogólne warunki reklamacji nie dotyczą produktów, które zostały kupione na podstawie umowy określającej odrębne warunki reklamacji.